ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-06-17 11:31:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
04.01.2008 Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania komisji do opracowania propozycji zmian w nastepujących aktach prawnych: Strategia rozwoju gminy Plan rozwoju lokalnego Wieloletni plan inwstycyjny
18.01.2008 Zarządzenie Nr 2 w sprawiesprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudodwanej
niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomści
28.01.2008 Zarządzenie Nr 3 w sprawia nie skorzystania z prawa pierwokupu.
28.01.2008 Zarządzenie Nr 4 w sprawia nie skorzystania z prawa pierwokupu.
23.01.2008 Zarządzenie Nr 5 w sprawie zmiany Zarządzania Nr 39/2007 Wójta Gminy Gubin z dni a 29 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2007r.
06.02.2008 Zarządzenie Nr 6 w sprawie układu wykonawczegu budżetu gminy na 2007 rok.
19.02.2008 Zarządzenie Nr 7 w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placuwek oświatowych w roku 2007 dla, których organem prowadzącym jest gmina Gubin
 
22.02.2008 Zarządzenie Nr 8 w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom
03.03.2008 Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trawłych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
05.03.2008 Zarządzenie Nr 10 w sprawie przeprowadzenia dorocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzedzie Gminy w Gubinie.
31.03.2008 Zarządzenie Nr 11  
02.04.2008 Zarządzenie Nr 12  
02.04.2008 Zarządzenie Nr 13  
03.04.2008 Zarządzenie Nr 14  
30.04.2008 Zarządzenie Nr 15  
14.05.2008 Zarządzenie Nr 16  
26.05.2008 Zarządzenie Nr 17  
11.08.2008 Zarządzenie Nr 28  
 
 
« powrót do poprzedniej strony