ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XII sesji w dniu 28 grudnia 2007r.

Załączniki

 • UCHWAŁA NR XII/59/2007 (PDF, 32.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:14:57 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani
 • UCHWAŁA NR XII/58/2007 (PDF, 92.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:22:22 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2008r.
 • UCHWAŁA NR XII/57/2007 (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:24:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
 • UCHWAŁA NR XII/56/2007 (PDF, 171.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:27:37 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie wydatków budżetowych gminy, któew w roku 2007 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • UCHWAŁA NR XII/55/2007 (PDF, 117.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:31:37 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
 • UCHWAŁA NR XII/54/2007 (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:34:37 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawi wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od niaruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • UCHWAŁA NR XII/53/2007 (PDF, 60.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:37:48 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Polanowicach
 • UCHWAŁA NR XII/52/2007 (PDF, 231.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:42:52 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008.,
 • UCHWAŁA NR XII/51/2007 (PDF, 86.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:45:25 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-26 10:49:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-26 11:14:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-09 10:45:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XI sesji w dniu 12 grudnia 2007r.

Załączniki

 • UCHWAŁA NR XI/50/2007 (PDF, 760 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:46:38 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • UCHWAŁA NR XI/49/2007 (PDF, 356.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:49:47 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
 • UCHWAŁA NR XI/48/2007 (PDF, 359.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:50:50 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2006r. Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
 • UCHWAŁA NR XI/47/2007 (PDF, 372.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:51:52 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
 • UCHWAŁA NR XI/46/2007 (PDF, 338.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:56:11 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnianym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącyn jest Gmina Gubin.
 • UCHWAŁA NR XI/45/2007 (PDF, 4.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 10:57:50 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
 • UCHWAŁA NR XI/44/2007 (PDF, 647.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-09 11:01:49 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie od l kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-31 09:05:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-31 09:06:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-09 11:01:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na X sesji w dniu 15 listopda 2007r.

Załączniki

 • Uchwała Nr X_43_2007 (PDF, 375.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 11:07:36 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | Wzywa się Sekretarza oraz Skarbnika Gminy Gubin do złożenia oświadczenia
 • Uchwała Nr X_42_2007 (PDF, 1.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 11:05:07 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
 • Uchwała Nr X_41_2007 (PDF, 316.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 11:03:11 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 • Uchwała nr X_40_2007 (PDF, 2.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 11:01:33 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin
 • Uchwała Nr X_39_2007 (PDF, 164.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:58:56 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | Wyraża się zgodę na złożenie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp
 • Uchwała Nr X_38_2007 (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:54:26 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne Gminy Gubin"
 • Uchwała Nr X_37_2007 (PDF, 48.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:51:39 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne Gminy Gubin"
 • Uchwała Nr X_36_2007 (PDF, 52.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:47:00 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne Gminy Gubin"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-07 10:40:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-07 10:40:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-07 14:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na IX sesji w dniu 13 września 2007r.

Załączniki

 • Uchwała Nr IX_35_2007 (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 14:00:11 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • Uchwała Nr IX_34_2007 (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:37:04 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • Uchwała Nr IX_33_2007 (PDF, 169.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:35:05 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | Udziele pełnomocnictwa radcy prawnemu
 • Uchwała nr IX_32_2007 (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:31:53 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
 • Uchwała Nr IX_31_2007 (PDF, 915.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:29:18 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin
 • Uchwała Nr IX_29_2007 (PDF, 1018.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 10:21:32 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin, obejmującego tereny położone w obrębach: Wałowice, Drzeńsk Wielki, Drzeńsk Mały.
 • Uchwała Nr IX_28_2007 (PDF, 821.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 09:55:40 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin, obejmującego tereny położone w obrębie Stargard Gubiński.
 • Uchwała Nr IX_27_2007 (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 09:53:28 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin, obejmującego tereny położone w obrębach: Bieżyce, Pleśno, Żenichów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-07 09:50:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-07 09:50:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-11 08:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na VIII sesji w dniu 24 lipca 2007r.

Załączniki

 • Uchwała Nr_VIII_26_2007 (PDF, 809.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-07 09:43:14 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-07 | w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-07 09:30:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-07 09:30:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-07 09:43:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na VII sesji w dniu 27 czerwca 2007r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-31 09:04:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-31 09:04:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-08 10:30:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na VI sesji w dniu 26 kwietnia 2007r.

Załączniki

 • Uchwała nr VI_21_2007 (PDF, 375.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 10:04:47 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu.
 • Uchwała Nr VI_20_2007 (PDF, 260.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 10:06:12 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej
 • Uchwała Nr VI_19_2007 (PDF, 192.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 10:07:27 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-08 09:51:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-08 09:51:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-08 10:07:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na V sesji w dniu 19 marca 2007r.

Załączniki

 • Uchwała Nr V_18_2007 (PDF, 522.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 09:56:45 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
 • Uchwała Nr V_17_2007 (PDF, 308 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 09:59:27 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
 • Uchwała Nr V_16_2007 (PDF, 612.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 10:02:19 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-08 09:52:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-08 09:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-08 10:02:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na IV sesji w dniu 31 stycznia 2007r.

Załączniki

 • Uchwała Nr IV_15_2007 (PDF, 215.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 10:11:31 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie Zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.
 • Uchwała Nr IV_14_2007 (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 10:13:48 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007.
 • Uchwała Nr IV_13_2007 (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-08 10:18:42 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 | w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Gubin, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Gubin innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm./, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Mazurek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Mazurek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-31 09:02:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-31 09:03:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-08 10:19:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »