ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-28 15:54:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Fiedorowicz Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Fiedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-28 15:54:33
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 16:00:01
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2019-01-28 16:00:00
Artykuł był wyświetlony: 3553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gubin w 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-13 14:40:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Paszkowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Paszkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-13 14:40:18
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2018-10-13 14:40:24
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2018-10-13 14:40:24
Artykuł był wyświetlony: 6963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 16:30:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Solecki Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Solecki Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 16:30:35
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 16:32:26
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 16:32:26
Artykuł był wyświetlony: 7829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GUBIN O STATUSIE WIEJSKIM NA OKRES OD 11.07.2018 R. DO 10.07.2021 R.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-05 16:00:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

TARYFA ZA WODĘ
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Konieczna Data wytworzenia informacji: 2018-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Konieczna Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 16:00:01
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 16:12:36
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 16:12:36
Artykuł był wyświetlony: 10047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gubin o statusie miejskim i Gubin o statusie wiejskim na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji ustaloną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie dla miejscowości Jaromirowice, Komorów, Bieżyce, Żenichów, Gubinek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 15:05:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Eugeniusz Burda PUM Gubin Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Eugeniusz Burda PUM Gubin Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 15:05:39
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 15:17:41
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 15:17:41
Artykuł był wyświetlony: 11080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-12 09:56:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Fiedorowicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Fiedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-12 09:56:24
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2018-05-12 09:56:32
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2018-05-12 09:56:31
Artykuł był wyświetlony: 11936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 15:02:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

  • Oferta (PDF, 2.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-26 15:04:44 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Fiedorowicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Fiedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 15:02:01
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 15:04:52
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 15:04:52
Artykuł był wyświetlony: 12503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 15:31:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Gubin w terminie do 20.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. 
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin oraz w BIP Gminy Gubin, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 212.
Wójt Gminy Gubin, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy Gubin lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
 
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
 
 
 
 
                                                                                                                                                              WOJT GMINY GUBIN

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Miłaosz Jasek Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Miłosz Jasek Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 15:31:10
Wprowadził informację do BIP: Wiesław Jaros Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 15:31:40
Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Jaros Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 15:33:00
Artykuł był wyświetlony: 14155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu